Huurders ondertekenen contract, start realisatie Park Achterhoek in zicht!

Samen met GGNet, Zorggroep Achterhoek en Zozijn starten we begin 2024 met de realisatie van Park Achterhoek in Winterswijk. Daarmee willen we een veilige, geborgen en groene omgeving creëren voor mensen die zorg, service en begeleiding nodig hebben. Deze 3 zorgorganisaties vervullen 3 van de 5 clusters van Park Achterhoek. Zij zullen hier in de toekomst nauw met elkaar samenwerken en elkaar versterken. Daarin zit ook de kracht van Park Achterhoek; door synergie en het complementaire karakter elkaar versterken. Graag stellen wij onze eerste drie huurders aan u voor.

GGNet
Frans Hovenkamp, manager Beschermd Wonen en ambulante woonbegeleiding bij GGNet: “Met wonen in Park Achterhoek bieden wij onze cliënten straks niet alleen een mooie plek; het past ook uitstekend bij onze visie om mensen zo veel als mogelijk eigen regie te geven. Park Achterhoek biedt daarin zowel mooie voorzieningen dichtbij en alle ruimte om zo zelfstandig mogelijk te wonen. Wij zijn blij hier nieuw te bouwen.”

Zorggroep Achterhoek
Tim Makarawung, algemeen directeur Zorggroep Achterhoek: “De bouw van het wooncomplex voor Zorggroep Achterhoek omvat 30 zelfstandige appartementen, gemeenschappelijke ruimtes en werkruimte voor ondersteunende en regiodiensten. Bewoners met een licht verstandelijke beperking (VG) en/of psychiatrische (GGZ) problematieken worden 24/7 ondersteund bij hun dagelijks leven. In de ruimtelijke en natuurlijke leefomgeving op Zorgpark Achterhoek krijgen bewoners de zorg en aandacht die zij nodig hebben om deel te nemen aan de maatschappij en te werken aan hun persoonlijke doelen. De bewoners staan centraal; hun verwanten, onze begeleiding en diensten vormen een netwerk om hen heen. De naastgelegen voorzieningen en faciliteiten van Park Achterhoek bieden een veilige en zorgzame omgeving voor onze cliënten waarmee zij ondersteund kunnen worden om zo zelfstandig mogelijk te kunnen deelnemen aan de maatschappij.”

Zozijn
Wilko Kloppenburg, manager dagbesteding bij Zozijn: “Wij zijn blij met deze kans om nieuw te bouwen in Park Achterhoek. Door onze locaties De Helmhorst, D.I.A. en ‘t Hilgelo samen te voegen in een eigentijdse en duurzame locatie, kunnen we onze cliënten een nog breder palet aan werkzaamheden en activiteiten aanbieden. Door de parkachtige omgeving hebben we nu ook de mogelijkheid om een dierenweide te realiseren, uiteraard nemen we onze geiten Jim en Choco en onze konijnen Loes en Beer dan ook mee! We zijn altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en kansen, we zien dan ook mogelijkheden om met de andere zorgorganisaties in het park samen te werken”.