Locatie

Landbouw, natuur en stad ontmoeten elkaar in Park Achterhoek. Een mix die kansen biedt om het gebied te ontwikkelen en nieuwe impulsen te geven aan economie, sociale samenhang en natuur. De invulling van Park Achterhoek is ontworpen rondom drie pijlers: gezondheid, natuur en voedsel. Het is een plek waarin de gezondheid van mensen en hun natuurlijke omgeving centraal staan. Hier word je door zorg omgeven, in de meest letterlijke zin. Hier vind je een uitvalsbasis voor een regio waarin je op allerlei manieren kunt werken aan je gezondheid en je welbevinden.

Verbinding van gezondheid,
natuur en voeding

location

Functies in de Achterhoek

In Park Achterhoek bevinden zich de volgende functies: het ziekenhuis, het bedrijvenpark, een verblijfsgebied en stadslandbouw vormen samen een aantrekkelijk gebied, dat in functies en programmering ook het portaal is naar de omgeving daaromheen en de activiteiten die daar plaatsvinden. Het groen op het Park en van de Achterhoek vervult vele functies, waaronder die van helende omgeving, basis voor recreatie en voedselproductie, ruimte voor bezinning, beweging en beleving van de natuur. Het groen neemt vele vormen aan, variërend van voedselbos en feel good tuinen tot stadslandbouw en pluktuinen; steeds passend bij de functionaliteiten van de verschillende locaties.

Park Achterhoek.
Zorg voor jou tussen Randstad en Ruhrgebied

location
parkachterhoek-locatie

kaartgegevens ©2019 Google