Visie

Wie relevant wil zijn, moet alert blijven. Wil de Achterhoek met succes de toekomst in stappen, dan moeten antwoorden gegeven worden op wat die toekomst brengt. Antwoorden die ontstaan vanuit de kracht van de regio. De Achterhoek heeft veel te bieden als het gaat om zorg en welzijn. Veel, dat nog beter en aantrekkelijker kan worden, als het de toekomst een stapje verder helpt. Vanuit die gedachte ontstaat Park Achterhoek. Als antwoord op de maatschappelijke vraag naar zorg en welzijn zoals die in de 21e eeuw gesteld wordt en gesteld zal worden.

Van toekomstvisie
naar Park Achterhoek

heart

Verandering in de zorg

Maatschappelijke ontwikkelingen hebben hun weerslag op de zorg  die wij als maatschappij moeten bieden. In het begin van de 21e eeuw verandert de samenstelling van de bevolking sterk: we vergrijzen en ontgroenen, worden multicultureler en steeds hoger opgeleid. Dat heeft weer andere ontwikkelingen tot gevolg: de band tussen zorgaanbieder en consument verschuift, er zijn steeds meer oudere patiënten met daarbij behorende ziektebeelden, het aantal chronisch zieken neemt toe. Tegelijkertijd wordt gezondheid steeds meer een keuze: we hebben steeds meer aandacht voor onze levensstijl, we streven naar een gezonde leefomgeving en een gezond lichaam.

Het antwoord dat de zorgsector moet bieden is die van een verschuiving van aanbod- naar vraag gestuurde zorg. Alleen door ons te baseren op  de vraag die wordt gesteld door de zorgconsument, kunnen we deze toenemende complexiteit beantwoorden. De zorgconsument neemt deel aan de inrichting van de zorg, zodat die efficiënt wordt en op maat kan worden gemaakt voor nieuwe groepen zorgconsumenten.

Park Achterhoek een fraai zorgcluster

De Achterhoek staat sinds jaar en dag bekend als een aantrekkelijk gebied voor toerisme en welzijn. De consument weet al dat in de  Achterhoek rust en ruimte te vinden zijn, de regio heeft daarop in  de loop van de tijd gereageerd door de ontwikkeling van een rijke  recreatie-, horeca- en culturele sector. Hier ontstaat dus een logische plek voor aan antwoord op de ontwikkelingen in zorg en welzijn.

In Winterswijk is die plek gevonden. Naast het Santiz SKB is ruimte voor een zorgcluster in een fraai landelijk park, waarin cure en care samen kunnen werken, elkaar kunnen aanvullen en versterken. Een cluster, op gezondheid gerichte bedrijven, aanvullende faciliteiten en programmering op het park zelf en profilering en samenwerking van het bestaande aanbod in de Achterhoek.

Een park voor het bieden van zorg

Het plan Park Achterhoek zet in op een integrale benadering van de gezondheidsproblematiek, waarbij een keten ontstaat waarin alle facetten  van gezondheid samenkomen en elkaar versterken. Door een integraal pakket aan zorg aan te bieden en wisselwerking mogelijk te maken ontstaat een  sterk concept. Het programma bestaat veelal uit het aanbieden van zorg gerelateerd tijdelijk verblijf, en daarbij ondersteunende maatschappelijke voorzieningen, wellness en horeca (restaurant). Met het aanbieden van dit zorg gerelateerd verblijf wordt ingespeeld op verschillende ontwikkelingen:

  • Verkeerde beddagen
  • Niet thuis kunnen of willen herstellen van een operatie
  • Tijdelijke zorgvraag (GRZ, 1e lijns verblijf)
  • Crisisopvang
  • Mantelzorgondersteuning (Respijtzorg)
  • Preventie en gedrag

Goede medische zorg, aandacht en veiligheid.
Daar gaat het om.

Je wilt herstellen in een omgeving waar je je thuis voelt en/of je familie om je heen hebt. Park Achterhoek wordt een medisch cluster met daaromheen een fraai landelijk park waar care en cure elkaar versterken. De medische specialistische zorg concentreert zich in het SKB, dat in verbinding staat met de op gezondheid gerichte bedrijven op Park Achterhoek. Het park biedt een keur aan verblijfs- en wellnessmogelijkheden, veel groen en ruimte voor het verbouwen van groente en fruit. Winterswijk is de plek bij uitstek om dit concept te realiseren: een mooi dorp in een evenzo mooi landschap tussen Randstad en Ruhrgebied, met een trotse gemeenschap die zo’n ambitieus plan naar waarde uitdraagt.

Ilse Saris
wethouder van Winterswijk