Organisatie

Park Achterhoek moet worden ontwikkeld, beheerd en vermarkt. Met inzet van de beste mensen en alle beschikbare kennis. In een organisatiestructuur die geen misverstanden toelaat over verantwoordelijkheden en doelstellingen, maar die ruimte laat voor inspiratie en initiatief.

Betrokkenheid leidt

triangle

Ontwikkeling en kwaliteitsbewaking

Park Achterhoek kent meerdere gebruikers en eigenaren: een verzameling eigenaren op het Beatrixpark, de gemeente Winterswijk en Arrisveld BV. Het Park streeft naar een uniforme, hoogwaardige groene invulling. Dat geldt voor de nieuwe ontwikkelingen maar ook voor de bestaande gebouwen en omgeving. Om het kwaliteitsniveau vast te leggen zal het komende jaar een inrichtingsplan worden gemaakt. Dit geeft de eigenaren houvast over het beoogde kwaliteitsniveau en tevens een raamwerk waarbinnen zij zelf de komende jaren het Park verder kunnen vormgeven.

Organisatiestructuur

Er wordt een stichting of Vereniging van Eigenaren opgericht, Stichting Park Achterhoek, die primair tot doel heeft de kwaliteit en uitstraling van het Park te bewaken en die in de toekomst ook verantwoordelijk zal zijn voor de wijze waarop het Park zich richting de omgeving en de markt manifesteert. Door zitting te nemen in de Stichting kunnen de eigenaren invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van het Park.

Beheer en parkmanagement

Naast de Stichting wordt ook Park Achterhoek BV opgericht, die het parkmanagement zal organiseren. Primair zal deze BV de ‘openbare’ ruimte voor de nieuwe ontwikkelingen in het Park gaan onderhouden. Goed denkbaar is dat deze taken worden uitgebreid met het onderhoud voor de andere eigenaren op het Park, zoals het Beatrixpark en het Santiz SKB. Maar ook beveiliging of andere parkmanagementtaken kunnen hier uitgevoerd worden. Komend jaar zullen hier verder afspraken over gemaakt worden met de eigenaren.